สุขภาพดีด้วยตัวเรา

เหตุไฉนการล้างมือถึงจำเป็น

“การล้างมือ” คือวิธีการทำความสะอาดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้กำจัดเชื้อโรคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างทั่วถึงแม้จะสัมผัสรอบตัวเราด้วยเหตุนี้ เนื่องจากสถานการณ์ล่าสุด เพราะเราใช้มือยกของทุกวันนับครั้งไม่ถ้วน ทำความสะอาดฝ่ามือด้วยสบู่เหลวเสมอเมื่อคุณสัมผัสกับสิ่งที่สามารถแพร่โรคสู่ผู้อื่นหรือตัวคุณเอง จึงเป็นแนวทางในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง

ที่มา : We Mahidol

การล้างมือที่ถูกวิธี หลายคนคุ้นเคยกับการล้างมือ แต่ส่วนใหญ่จงใจล้างมือและรีบร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้ทำความสะอาดบริเวณที่แบคทีเรียสะสม เช่น นิ้วมือและนิ้วเท้าไม่เพียงพอหรือถูกละเลย การล้างมือที่ถูกต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 
2. ฝ่ามือถูหลังมือ 
3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว 
4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว 
5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง 
6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว 
7. ถูรอบข้อมือ 

บทความที่น่าสนใจ

ประโยชน์ของการล้างมือ

มือสะอาด อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้คนบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร คุณสามารถใช้ช้อนเพื่อลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่บุกรุกร่างกายของคุณได้ การล้างมือสามารถลดจำนวนแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายได้

Read More »

สุขอนามัยกับการล้างมือ

สุขอนามัยเป็นการปฏิบัติประจำวันที่มีผลโดยตรง ทางอ้อมเพื่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น การรักษาร่างกายให้สะอาดด้วยการอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม ล้างมือ ตัดเล็บ และป้องกันโรคต่าง ๆ เป็นพาหะที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

Read More »

เมื่อไหร่จึงควรล้างมือ

วิธีการล้างมือที่ถูกต้องไม่เพียงพอ! ต้องล้างบ่อยแค่ไหนก็สำคัญไม่แพ้กัน แต่ความถี่ในการซักขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากแค่ไหน และนี่คือ 8 เวลาที่แนะนำในการซัก ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการเตรียมปรุงอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังสัมผัสสิ่งสกปรก

Read More »

การล้างมือสำคัญอย่างไร

มือเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อราต่างๆ เมื่อจับอาหารหรือสิ่งของด้วยมือ มือของคุณอาจมีแบคทีเรีย ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้ผู้อื่นติดเชื้อ การล้างมืออย่างถูกวิธี จึงเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันการใช้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย การวิจัยทางการแพทย์เผย การศึกษาในสหรัฐอเมริกา เราพบว่าการล้างมือ

Read More »

มือนำเชื้อโรคอะไรได้บ้าง

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ และการหายใจ แบคทีเรียบุกรุกและแพร่กระจายโดยการสัมผัสวัตถุ เครื่องมือ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย (น้ำมูก

Read More »

ล้างมืออย่างไร? ให้สะอาด ปราศจากโรค (Hand hygiene)

การล้างมือ (Hand hygiene) หมายถึง การขัดถูให้ทั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรือสารเคมีและน้ำ แล้วล้างออกให้สะอาด โดยแบ่งวิธีการล้างมือดังนี้ Normal hand

Read More »